Unread Messages on Hold

Following is an example of a phishing email that was recently sent out. If you receive this email, please do not respond to it and do not click on any links.

Image of Phishing Message

unread messages on hold phish

Text of Phishing Message

From: <REDACTED>
Sent: Thursday, November 09, 2017 12:44 PM
Subject: Unread Messages on Hold
 
Dear User,
Note you are to Follow Here and sign in your details for more space to avoid cancellation.
 
Thank you,
 
IT Service Helpdesk.
 
 

Upozornění :
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy.

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University.